Hvor meget ved du egentlig om det internet som du og dem du kender, tilbringer utallige timer på dag efter dag? Var du fx klar over at internettet stammer fra et amerikansk forskningsprojekt som var tiltænkt militær udnyttelse helt tilbage 1996? Der er ingen ende på hvad man kan finde og lave på internettet nu til dags, og det er desuden et emne som debatteres og diskuteres hyppigt i det offentlige rum.

Internettets historie starter i 1960’erne som Arpanettet, der etableres af det amerikanske forsvar som et forsøg på bedre at kunne beskytte data. Senere hen var internettet udbredt til forskning og uddannelse, og det er nu estimeret at omkring 2,4 milliarder bruger internettet på globalt verdensplan. 

Tre ting du kan finde på internettet

Mængden af ting du kan finde på internettet, er jo enorm. Nogle gange kan man undre sig over om der virkelig er mennesker nok til at læse alt det som findes på internettet. Måske det ikke er så vigtigt? Jo mere man lærer om internettet jo flere kroge, smutveje og sideveje vil man opdage. Virksomheder og firmaer bliver i takt med internettets udvikling også bedre og bedre til at udnytte sig af den store aktivitet og nemme tilgængelighed som der er på nettet.

Kendte du blandt andet til kongen af internettet?

Har du nogensinde hørt om konceptet kongen af internettet? Det er baseret på kampen om titlen af samme navn. Her er det SEO-specialister der dyster med hver deres hjemmeside om at blive den side som kommer først op når der søges på kongen af internettet.

De mange forskellige måder du kan hjælpe dig selv finansielt på, som bare er et klik væk? find et billigt forbrugslån i dag og mange andre finansielle hjælpemidler.

Vidste du også at du kan få hjælp til vurdering, rydning og salg af dødsbo. Det kan du læse mere om her

Internettets historie

Alt efter hvem du spørger, er der nok mange forskellige meninger om internettet og dets stadig voksende indflydelse på mennesker over hele jorden. Internettet er en global sammenslutning af netværk der er baseret på pakker med data. Kommunikationen foregår altså således at data pakkes i data-pakker som sendes fra computer til computer. Det er da ret fascinerende.

Derfor siges det også at internettet er en af de vigtigste opfindelser der er gjort i det 20.århundrede og der er ingen tvivl om at internettet er kommet for at blive. Statens Institut for folkesundhed har lavet en undersøgelse af danske børns daglige skærmtid. 

Den viste at 25 % af børn på 15 år bruger mere end 4 timer om dagen på skærmtid. I denne skærmtid er der taget højde for både spilletid og tid på sociale medier. Hvor spilletid tydeligt dominerede hos drenge og majoriteten af dem der brugte mest tid på sociale medier, var piger.